48 BISTRO, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 50-52 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 880 79 79
Trang web
Vị trí chính xác 107.714.792, 10.669.191.649.999.900


Địa chỉ 48 BISTRO ở đâu?

50-52 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của 48 BISTRO như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chiêu Linh Quán, Phước Minh