Cửa Hàng Mắt Kính Sài Gòn, Tân An Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 QL22, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6276 6245
Trang web
Vị trí chính xác 109.716.832, 1.064.807.933


Địa chỉ Cửa Hàng Mắt Kính Sài Gòn ở đâu?

1 QL22, Tân An Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Mắt Kính Sài Gòn như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mắt Kính GlassyZone, Phường 7