Mắt Kính Tân Bình – Tân Bình Optic Chi Nhánh 2, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 696 36 69
Trang web matkinhtanbinh.com
Vị trí chính xác 107.769.923, 1.066.880.413


Địa chỉ Mắt Kính Tân Bình - Tân Bình Optic Chi Nhánh 2 ở đâu?

79 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mắt Kính Tân Bình - Tân Bình Optic Chi Nhánh 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Mắt Kính Á Âu, Phường 14