OPTOM 78 Đo Khúc Xạ Chuyên Sâu, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 843/22 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 091 288 87 47
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.819.853.499.999.900, 10.667.807.309.999.900


Địa chỉ OPTOM 78 Đo Khúc Xạ Chuyên Sâu ở đâu?

843/22 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của OPTOM 78 Đo Khúc Xạ Chuyên Sâu như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[17:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Mắt Kính Nam Cường, Phú Cường