Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Long, Tân Tiến

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Hẻm 1377 Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0388 557 168
Trang web
Vị trí chính xác 109.636.196, 1.068.459.922


Địa chỉ Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Long ở đâu?

Hẻm 1377 Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Long như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sân Bóng Mini Cây Da, Tân Phú