Sân Bóng Đá (Bảo Đà) – Ph. Dữu Lâu

Địa chỉ: 8CJ4+X5V, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.332.491.899.999.900,1.054.054.204 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Sân Bóng Đá (Bảo Đà) ở đâu?

Trả lời: 8CJ4+X5V, Ph. Dữu Lâu, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Sân Bóng Đá (Bảo Đà) là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Sân Bóng Đá (Bảo Đà) mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Sân Bóng Đá (Bảo Đà) là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  TRUNG TÂM TDTT HUYỆN TRẢNG BÀNG, Ấp Lộc An