Sân Bóng Đá Gia Phú WeSport, Bình Hưng Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường số 5, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 092 654 54 54
Trang web
Vị trí chính xác 10.807.977.399.999.900, 1.066.067.475


Địa chỉ Sân Bóng Đá Gia Phú WeSport ở đâu?

Đường số 5, Bình Hưng Hoà, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sân Bóng Đá Gia Phú WeSport như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Clb Thể Dục Thể Hình Mỹ Phước, Mỹ Phước