Cafe Cây Xanh, Tây Ninh 80000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TL.785 Tây Ninh, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 0373 642 947
Trang web
Vị trí chính xác 11.463.745, 1.061.717.656


Địa chỉ Cafe Cây Xanh ở đâu?

TL.785 Tây Ninh, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Cây Xanh như thế nào?

Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00], Thứ Sáu:[05:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Đồng Xanh, Tân Châu