Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc, Tương Bình Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3777 999
Trang web hoanmyvanphuc.com
Vị trí chính xác 11.004.217.599.999.900, 1.066.418.142


Địa chỉ Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc ở đâu?

45 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Phúc như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện An Sinh, Phường 12