Columbia Asia Hospital – Binh Duong, Thuận Giao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường 22 tháng 12, Khu Phố Hòa Lân 1, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3819 933
Trang web Phòng khám
Vị trí chính xác 225/6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam, 225/6 Nguyễn Đình Chiểu


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pk Nhi Bs Nguyễn Vũ Xuân Trường, Phường 7