Bệnh viện Nhân dân 115, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3865 4249
Trang web benhvien115.com.vn
Vị trí chính xác 107.747.576, 10.666.715.389.999.900


Địa chỉ Bệnh viện Nhân dân 115 ở đâu?

527 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Nhân dân 115 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-16:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-16:30], Thứ Ba:[07:00-16:30], Thứ Tư:[07:00-16:30], Thứ Năm:[07:00-16:30], Thứ Sáu:[07:00-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Quốc tế City, Bình Trị Đông B