Bán đất Bắc Vân Phong Khánh Hòa – Vạn Giã

Địa chỉ: 39 Đinh Tiên Hoàng, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 653500, Việt Nam

Số điện thoại: 0898 222 426

Trang web: nhadatbacvanphong.vn

Bản đồ chỉ đường: 126.918.291,10.922.438.439.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Bán đất Bắc Vân Phong Khánh Hòa ở đâu?

Trả lời: 39 Đinh Tiên Hoàng, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa 653500, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Bán đất Bắc Vân Phong Khánh Hòa là bao nhiêu?

Trả lời: 0898 222 426

Hỏi: Bán đất Bắc Vân Phong Khánh Hòa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30]

Hỏi: Website của Bán đất Bắc Vân Phong Khánh Hòa là gì?

Trả lời: nhadatbacvanphong.vn

Xem thêm:  Bất động sản Vĩnh Phúc Land - Định Trung