CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC DASUN – Phước Ninh

Địa chỉ: 134 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 305 55 88

Trang web: dasunland.com

Bản đồ chỉ đường: 16.062.738,1.082.205.231 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC DASUN ở đâu?

Trả lời: 134 Phan Châu Trinh, Phước Ninh, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC DASUN là bao nhiêu?

Trả lời: 098 305 55 88

Hỏi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC DASUN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC DASUN là gì?

Trả lời: dasunland.com

Xem thêm:  Bất động sản Vĩnh Phúc - Happy Land - Khu đô thị Hà Tiên