Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Express – P

Địa chỉ: 73 Đ. Trần Não, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Số điện thoại: 0868 968 799

Trang web: batdongsanexpress.vn

Bản đồ chỉ đường: 10.794.839.399.999.900,10.673.120.519.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Express ở đâu?

Trả lời: 73 Đ. Trần Não, P, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Express là bao nhiêu?

Trả lời: 0868 968 799

Hỏi: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Express mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00]

Hỏi: Website của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Express là gì?

Trả lời: batdongsanexpress.vn

Xem thêm:  NHÀ ĐẤT CẦN THƠ | TRAVI LAND - P

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.