Yes Cafe – Kí Túc Xá Khu A ĐHQG, khu phố Tân Lập

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25-27 đường N1 KDC 61, khu phố Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 444 46 00
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.800.706, 10.681.086.599.999.900


Địa chỉ Yes Cafe - Kí Túc Xá Khu A ĐHQG ở đâu?

25-27 đường N1 KDC 61, khu phố Tân Lập, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Yes Cafe - Kí Túc Xá Khu A ĐHQG như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Bến xe, Phường 2