Xiên que Khói, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 70 đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 971 78 55
Trang web
Vị trí chính xác 113.052.107, 1.061.195.702


Địa chỉ Xiên que Khói ở đâu?

70 đường Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Xiên que Khói như thế nào?

Thứ Bảy:[15:00-00:00], Chủ Nhật:[12:30-00:00], Thứ Hai:[15:00-00:00], Thứ Ba:[15:00-00:00], Thứ Tư:[15:00-00:00], Thứ Năm:[15:00-00:00], Thứ Sáu:[15:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sun Palace Trung Tâm Tiệc Cưới & Hội Nghị, Phường 13