Watami Japan Restaurant, Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ LK20, LK19, Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 996 39 99
Trang web
Vị trí chính xác 109.445.949, 1.068.302.277


Địa chỉ Watami Japan Restaurant ở đâu?

LK20, LK19, Đường N1, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Watami Japan Restaurant như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30], Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-22:30], Thứ Sáu:[10:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Đức Dê - Nam Bình