El Gaucho Argentinian Steakhouse, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5413 6909
Trang web vn.elgaucho.asia
Vị trí chính xác 107.278.792, 1.067.185.782


Địa chỉ El Gaucho Argentinian Steakhouse ở đâu?

103 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của El Gaucho Argentinian Steakhouse như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  ĐIỀN TRANG HOA MAI 2 - Phường Nghĩa Trung