Vòng Tay Handmade HCM, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 92A (số mới, 34/48K Nguyễn Duy, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0765 553 567
Trang web vongtayhandmaderedep.com
Vị trí chính xác 10.799.374.499.999.900, 1.066.943.714


Địa chỉ Vòng Tay Handmade HCM ở đâu?

92A (số mới, 34/48K Nguyễn Duy, Phường 3, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vòng Tay Handmade HCM như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Quần Áo Hằng, TT. Hoà Thành