Juno Nơ Trang Long, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 387 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1162
Trang web juno.vn
Vị trí chính xác 108.200.644, 1.067.036.183


Địa chỉ Juno Nơ Trang Long ở đâu?

387 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Juno Nơ Trang Long như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Giày Dép Nguyễn Văn Nơi, Khánh Bình