Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Truông Mít

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 67R4+974, ĐT ĐS – BC, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3771 350
Trang web
Vị trí chính xác 11.240.880.899.999.900, 10.625.570.789.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Thành Long, Thành Long