Trường THPT Nguyễn Trung Trực, Long Thới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phạm Hùng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3846 113
Trang web business.site
Vị trí chính xác 11.273.078.799.999.900, 1.061.260.001


Địa chỉ Trường THPT Nguyễn Trung Trực ở đâu?

Phạm Hùng, Long Thới, Hoà Thành, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Nguyễn Trung Trực như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Lương Thế Vinh, Gò Đá