Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, Khu Phố 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 368 Trường Chinh, Khu Phố 6, Tây Ninh, 80108, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 860
Trang web thpt-hoanglekha-tayninh.edu.vn
Vị trí chính xác 11.319.293.499.999.900, 1.061.149.442


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Hiệp Thành