Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3875 6951
Trang web thptmacdinhchi.hcm.edu.vn
Vị trí chính xác 10.754.793.699.999.900, 10.663.465.049.999.900


Địa chỉ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi ở đâu?

4 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-05:00], Thứ Bảy:[07:30-05:00], Chủ Nhật:[07:30-05:00], Thứ Hai:[07:30-05:00], Thứ Ba:[07:30-05:00], Thứ Tư:[07:30-05:00], Thứ Năm:[07:30-05:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ninh Sơn