Trường THCS thị trấn Châu Thành, TT. Châu Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 829H+57J, Lê Thị Mới, TT. Châu Thành, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3878 010
Trang web
Vị trí chính xác 11.317.974, 1.060.281.524


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường THCS Thanh Phước, Ấp Trâm Vàng 2