Trường dạy nghề Minh Đan, Trung Mỹ Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 189 QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 808 40 66
Trang web minhdanacademy.vn
Vị trí chính xác 108.448.957, 10.661.419.869.999.900


Địa chỉ Trường dạy nghề Minh Đan ở đâu?

189 QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường dạy nghề Minh Đan như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-19:30], Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trang Beauty Salon Quận 7 - Dạy Nghề Nail - Nối Mi Uy Tín, Tân Thuận Tây