Kun Nail Biên Hoà, Tân Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 253 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0845 561 139
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.576.972, 1.068.449.742


Địa chỉ Kun Nail Biên Hoà ở đâu?

253 Đ. Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Kun Nail Biên Hoà như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Quỳnh, Gò Dầu