Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 65 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 2360
Trang web caothang.edu.vn
Vị trí chính xác 10.771.595, 1.067.013.516


Địa chỉ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ở đâu?

65 Đ. Huỳnh Thúc Kháng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh, Ninh Trung