Trường Đại học Nông Lâm – Thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 0208 6275 999

Trang web: tuaf.edu.vn

Bản đồ chỉ đường: 21.594.294.599.999.900,10.580.854.649.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Trường Đại học Nông Lâm ở đâu?

Trả lời: Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Trường Đại học Nông Lâm là bao nhiêu?

Trả lời: 0208 6275 999

Hỏi: Trường Đại học Nông Lâm mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hỏi: Website của Trường Đại học Nông Lâm là gì?

Trả lời: tuaf.edu.vn

Xem thêm:  Trường Đại Học Võ Trường Toản - Tân Phú Thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.