Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường N9, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 447 75 55
Trang web trungtamytebaubang.com.vn
Vị trí chính xác 112.583.871, 1.066.101.472


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng ở đâu?

Đường N9, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  USA PAIN CENTER - PHÒNG KHÁM CHUYÊN VỀ ĐAU LƯNG, ĐAU GỐI, ĐAU VAI, ĐAU NHỨC VAI GÁY, TÊ TAY, TÊ CHÂN, ĐAU BÀN TAY, ĐAU NGÓN TAY, Phường 12