Trạm y tế hộ sinh Tân Hưng, Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F5CF+JMC, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3753 004
Trang web
Vị trí chính xác 114.715.517, 1.061.741.368


Địa chỉ Trạm y tế hộ sinh Tân Hưng ở đâu?

F5CF+JMC, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm y tế hộ sinh Tân Hưng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, TT. Châu Thành