Trung tâm bảo hành Sony, Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 283 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3831 528
Trang web thegioididong.com
Vị trí chính xác 109.877.799, 10.665.239.299.999.900


Địa chỉ Trung tâm bảo hành Sony ở đâu?

283 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm bảo hành Sony như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thành Vinh Center - Sửa Laptop 24h, Phường 26