Phước Đăng Mobile – Sửa chữa ĐTDĐ – Laptop, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 426 32 83
Trang web phuocdangmobile.vn
Vị trí chính xác 108.339.537, 1.066.347.608


Địa chỉ Phước Đăng Mobile - Sửa chữa ĐTDĐ - Laptop ở đâu?

184 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phước Đăng Mobile - Sửa chữa ĐTDĐ - Laptop như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-16:00], Thứ Hai:[08:30-19:00], Thứ Ba:[08:30-19:00], Thứ Tư:[08:30-19:00], Thứ Năm:[08:30-19:00], Thứ Sáu:[08:30-19:00], Thứ Bảy:[08:30-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phong Vũ, Phường 7