Trứng Gà Nướng Thái Lan – Lệ Hà, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 711 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 794 48 55
Trang web
Vị trí chính xác 107.874.584, 1.066.632.113


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Cây Mai 2, Hiệp Tân