Trạm Y Tế Xã Tân Thông Hội, Tân Thông Hội

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XG54+FC6, QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3790 1465
Trang web
Vị trí chính xác 109.586.677, 10.650.600.899.999.900


Địa chỉ Trạm Y Tế Xã Tân Thông Hội ở đâu?

XG54+FC6, QL22, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y Tế Xã Tân Thông Hội như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Đóng cửa], Thứ Năm:[Đóng cửa], Thứ Sáu:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 12