Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3855 6732
Trang web benhvienranghammat.vn
Vị trí chính xác 107.579.557, 1.066.605.166


Địa chỉ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

201A Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00], Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm y tế huyện Châu Thành, Khóm Phú Bình