Trà sữa BuBu Tea, Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 C1, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 277 17 01
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 108.033.448, 1.066.457.616


Địa chỉ Trà sữa BuBu Tea ở đâu?

13 C1, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa BuBu Tea như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Lẩu Cô Ba Long Xuyên, Phường 4