Ốc Lẩu Nam Kỳ, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2M4+VQ3, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 223 49 38
Trang web
Vị trí chính xác 11.534.639.499.999.900, 10.600.691.909.999.900


Địa chỉ Ốc Lẩu Nam Kỳ ở đâu?

G2M4+VQ3, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Ốc Lẩu Nam Kỳ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cháo cúc an hòa, An Quới 3