Tokyo Deli, Tân Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Crescent Residence 1, Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5415 5566
Trang web tokyodeli.com.vn
Vị trí chính xác 10.727.609.099.999.900, 10.671.950.249.999.900


Địa chỉ Tokyo Deli ở đâu?

Crescent Residence 1, Tôn Dật Tiên, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tokyo Deli như thế nào?

Thứ Bảy:[11:00-21:00], Chủ Nhật:[11:00-21:00], Thứ Hai:[11:00-21:00], Thứ Ba:[11:00-21:00], Thứ Tư:[11:00-21:00], Thứ Năm:[11:00-21:00], Thứ Sáu:[11:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ichihana Sushi Vietnam, Phường 3