Tòa nhà Orchard Garden, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 128 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 142 88 98
Trang web
Vị trí chính xác 108.097.643, 1.066.720.579


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hanoi Real Estate Agency - Quảng An