Tịnh xá Ngọc Tâm, Tân Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G595+JFG, Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 561 10 19
Trang web
Vị trí chính xác 115.190.717, 10.615.869.119.999.900


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  chùa Long Sơn, Phường 1