Chùa Thới Lạc, Thạnh Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2PF+7Q6, Phan Chu Trinh, Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0382 115 003
Trang web
Vị trí chính xác 11.535.660.499.999.900, 1.060.243.836


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Tịnh Quang, Tân Hiệp