TIỆM TRÀ CÀ PHÊ KIM NGUYÊN, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B25/4, Khu phố 1, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3842 267
Trang web
Vị trí chính xác 11.283.661.799.999.900, 1.061.319.822


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Mộc Vị Quán, Phường 7