Thuần Chay Phước Đăng, Tân Thới 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 185, Tân Thới 3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 844 91 25
Trang web
Vị trí chính xác 10.899.811.099.999.900, 1.065.804.392


Địa chỉ Thuần Chay Phước Đăng ở đâu?

185, Tân Thới 3, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thuần Chay Phước Đăng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Daiichi Ramen, Bến Nghé