Thẩm Mỹ Viện Mailisa, Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86-88-90-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 269 92 99
Trang web mailisa.com
Vị trí chính xác 10.793.899.699.999.900, 10.668.051.969.999.900


Địa chỉ Thẩm Mỹ Viện Mailisa ở đâu?

86-88-90-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Thẩm Mỹ Viện Mailisa như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thẫm mỹ viện GEM, Dĩ An