SPA HARI, Trường Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 237 Nguyễn Văn Linh, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 601 65 16
Trang web
Vị trí chính xác 112.811.665, 1.061.417.242


Địa chỉ SPA HARI ở đâu?

237 Nguyễn Văn Linh, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của SPA HARI như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Viện Hải Yến, Thạnh Qưới