T Fruit – Trái cây nhập khẩu – Giỏ quà trái cây, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 330/2 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 854 07 07
Trang web tfruit.com.vn
Vị trí chính xác 108.178.592, 1.066.953.262


Địa chỉ T Fruit - Trái cây nhập khẩu - Giỏ quà trái cây ở đâu?

330/2 Đ. Phan Văn Trị, Phường 11, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của T Fruit - Trái cây nhập khẩu - Giỏ quà trái cây như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop hoa Ciaoflora, P.12