Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 320
Trang web vietnamtourism.gov.vn
Vị trí chính xác 11.313.549, 10.609.606.169.999.900


Địa chỉ Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh ở đâu?

139A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  UBND quận Gò Vấp, Phường 10