Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thuận Nam People’s Committee – Phước nam

Địa chỉ: FWG6+HG6, QL1A, Phước nam, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 0259 3864 997

Trang web: ninhthuan.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 114.764.021,1.089.112.657 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thuận Nam People’s Committee ở đâu?

Trả lời: FWG6+HG6, QL1A, Phước nam, Ninh Phước, Ninh Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thuận Nam People’s Committee là bao nhiêu?

Trả lời: 0259 3864 997

Hỏi: Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thuận Nam People’s Committee mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Hỏi: Website của Ủy Ban Nhân Dân Huyện Thuận Nam People’s Committee là gì?

Trả lời: ninhthuan.gov.vn

Xem thêm:  UBND Quận 3, Võ Thị Sáu