Rhino Gym Fitness and Yoga, Long Trường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1182 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 600 84 38
Trang web
Vị trí chính xác 108.024.501, 10.681.299.589.999.900


Địa chỉ Rhino Gym Fitness and Yoga ở đâu?

1182 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Long Trường, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Rhino Gym Fitness and Yoga như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[05:00-11:00], Thứ Ba:[05:00-11:00], Thứ Tư:[05:00-11:00], Thứ Năm:[05:00-11:00], Thứ Sáu:[05:00-11:00], Thứ Bảy:[05:00-11:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  California Fitness & Yoga, Hiệp Bình Chánh